Phương pháp giáo dục của tương lai!

VIỆT ĐĂNG QUANG áp dụng chương trình giáo dục STEM Focused Curriculum, kết hợp linh hoạt giữa kiến thức và thực tiễn. Giúp các bé phát triển, đón đầu xu hướng học tập của kỷ nguyên mới.

STEM là phương pháp giáo dục giúp người học tiếp cận liên ngành học, liên môn. Chương trình dạy đi kèm với các bài học thực tế, áp dụng trực tiếp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào đời sống, tạo mối liên hệ giữa kiến thức và thực tiễn.

Tại VIỆT ĐĂNG QUANG, chúng tôi kết hợp giữa STEM và tiếng Anh, tạo nên một chương trình giáo dục toàn diện, bao gồm 3 nhóm chiến thuật:

1. Xây dựng năng lực nhận thức STEM cho thế hệ công dân tương lai
2. Chuẩn bị năng lục cần thiết cho nguồn lực lao động thế kỷ 21
3. Áp dụng các nghiên cứu phát triển và đổi mới trong lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ.

Tập trung vào sự tích hợp

Liên hệ với cuộc sống thực

Hướng đến phát triển kỹ năng của Thế Kỷ 21

Thách thức học sinh vượt lên chính mình

Có tính hệ thống và gắn kết giữa đa dạng các bài học

quá trình giảng dạy của giáo viên việt đăng quang

TẠI SAO CHỌN VIỆT ĐĂNG QUANG?

Kỹ năng đạt được với phương pháp đào tạo đặc biệt tại việt đăng quang

  • Tiếng Anh (4 kỹ năng)
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng làm việc nhóm
  • Suy nghĩ logic
  • Vận dụng kiến thức

Truyền cảm hứng hôm nay
Sẵn sàng cho tương lai!