Khóa học kỹ năng sống

Trang bị cho trẻ những kỹ năng mềm cần thiết trong cuộc sống, học tập và những mối quan hệ xung quanh. Giúp phát triển tư duy tích cực một cách toàn diện.

Kỹ năng sống

Giáo trình linh hoạt

Thực hành tại chỗ

Hướng dẫn tận tình

CÁC KHÓA HỌC KỸ NĂNG SỐNG

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Kỹ năng thích nghi

Kỹ năng sống là tập hợp các hành vi tích cực và khả năng thích nghi cho phép mỗi cá nhân đối phó hiệu quả với các nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày; nói cách khác là khả năng tâm lý xã hội.

Kỹ năng tự phục vụ

Kỹ năng sống là tập hợp các hành vi tích cực và khả năng thích nghi cho phép mỗi cá nhân đối phó hiệu quả với các nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày; nói cách khác là khả năng tâm lý xã hội.

Kỹ năng tự nhận thức

Kỹ năng sống là tập hợp các hành vi tích cực và khả năng thích nghi cho phép mỗi cá nhân đối phó hiệu quả với các nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày; nói cách khác là khả năng tâm lý xã hội.

Kỹ năng giao tiếp - ứng xử

Kỹ năng sống là tập hợp các hành vi tích cực và khả năng thích nghi cho phép mỗi cá nhân đối phó hiệu quả với các nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày; nói cách khác là khả năng tâm lý xã hội.

Kỹ năng tự vệ, thoát hiểm và ứng phó

Kỹ năng sống là tập hợp các hành vi tích cực và khả năng thích nghi cho phép mỗi cá nhân đối phó hiệu quả với các nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày; nói cách khác là khả năng tâm lý xã hội.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng sống là tập hợp các hành vi tích cực và khả năng thích nghi cho phép mỗi cá nhân đối phó hiệu quả với các nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày; nói cách khác là khả năng tâm lý xã hội.

Kỹ năng hợp tác

Kỹ năng sống là tập hợp các hành vi tích cực và khả năng thích nghi cho phép mỗi cá nhân đối phó hiệu quả với các nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày; nói cách khác là khả năng tâm lý xã hội.

Trải nghiệm khoa học

Kỹ năng sống là tập hợp các hành vi tích cực và khả năng thích nghi cho phép mỗi cá nhân đối phó hiệu quả với các nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày; nói cách khác là khả năng tâm lý xã hội.

Đặc biệt

Khóa học còn bao gồm các tiết chủ đề đặc biệt mỗi tháng: Trung thu; Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Lễ hội Halloween; Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Giáng sinh; Tết nguyên đán; Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; Giỗ tổ Hùng Vương.

phát triển kỹ năng sống toàn diện cho trẻ!

Để lại thông tin để nhận tư vấn từ VIỆT ĐĂNG QUANG.

Liên hệ