HỌC SINH VẼ MỤC TIÊU TÁI CHẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ở Việt Đăng Quang thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa để học viên có cơ hội bộc lộ toàn bộ khả năng của mình .

Hoạt động ngoại khóa đóng một vai trò quan trọng trong việc bổ trợ kiến thức, bổ sung các kỹ năng và kinh nghiệm sống cho học sinh, giúp học sinh trở thành những con người toàn diện. Thế nhưng trong những năm qua, hoạt động ngoại khoá ở các trường phổ thông chưa mang lại kết quả cao.