Viet Dang Quang - incubating Vietnamese talent!

Cultural language center Viet Dang Quang

Hotline:

0908 367 666
English communication program
  • Thực hành giao tiếp với 100% giáo viên nước ngoài
  • Phương pháp hiện đại: Thực hành trên lớp
  • Giáo án chuyên nghiệp
  • Hơn 300 chủ đề học theo dòng thời sự, bám sát thực tế
Sign up now
More Posts
© Copyright 2020 Cultural language center Viet Dang Quang . All rights reserved. Design by Nina Co., Ltd
Online: 6    Date: 90    Week: 583    Month: 1814    Total: 44362
Hotline: 0908 367 666

Messages
Zalo
Zalo

Directions

English communication program