Việt Đăng Quang - Một nền giáo dục bắt đầu từ đây !!!

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VIỆT ĐĂNG QUANG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - VĂN HÓA - kỸ NĂNG SỐNG

Hotline:

0908 367 666
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

TRIẾT LÝ VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC

  1. Tập trung vào những điều tích cực
  2. Tạo ra những sự mong đợi rõ ràng, hợp lý và phù hợp với sự phát triển của trẻ
  3. Nhất quán
  4. Thực hiện kỷ luật theo cách tôn trọng, không bị cảm xúc chi phối và tập trung vào hành vi của trẻ
  5. Càm xúc của chúng ta có ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta
  6. Hành vi là một sự lựa chọn.
  7. Trẻ em và người lớn chịu trách nhiệm cho hành vi của mình
Chương trình học

VIỆT ĐĂNG QUANG đảm nhiệm việc giảng dạy tất cả các môn học thuộc các cấp học phổ thông và ngoại ngữ Anh các trình độ.

© Copyright 2020 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VIỆT ĐĂNG QUANG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - VĂN HÓA - kỸ NĂNG SỐNG. All rights reserved. Design by Nina Co., Ltd
Online: 3    Ngày: 17    Tuần: 140    Tháng: 1826    Tổng: 59042
Hotline: 0908 367 666

Nhắn tin
Zalo
Zalo

Chỉ đường

Kỹ năng sống