Viet Dang Quang - incubating Vietnamese talent!

Cultural language center Viet Dang Quang

Hotline:

0908 367 666
TEACHING METHOD
TEACHING METHOD

TRIẾT LÝ VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC

  1. Tập trung vào những điều tích cực
  2. Tạo ra những sự mong đợi rõ ràng, hợp lý và phù hợp với sự phát triển của trẻ
  3. Nhất quán
  4. Thực hiện kỷ luật theo cách tôn trọng, không bị cảm xúc chi phối và tập trung vào hành vi của trẻ
  5. Càm xúc của chúng ta có ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta
  6. Hành vi là một sự lựa chọn.
  7. Trẻ em và người lớn chịu trách nhiệm cho hành vi của mình
Programs

VIET DANG QUANG is in charge of teaching all subjects of all general education levels and English language levels.

© Copyright 2020 Cultural language center Viet Dang Quang . All rights reserved. Design by Nina Co., Ltd
Online: 3    Date: 18    Week: 141    Month: 1827    Total: 59047
Hotline: 0908 367 666

Messages
Zalo
Zalo

Directions

Life Skills